e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - SPOLKY A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

10.07.2013

MPSV zaujalo stanovisko k otázce poskytování sociálních služeb spolky po 1.1.2014.

MPSV zveřejnilo na svých webových stránkách stanovisko k otázce poskytování sociálních služeb spolky po 1.1.2014. Citujme:

"S účinností od 1. 1. 2014 se stane účinným nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. V poslední době se na MPSV obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude po 1. 1. 2014 MPSV přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb, respektive zda MPSV připravuje novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by spolkům znemožnila poskytování sociálních služeb.
K těmto zbytečným obavám MPSV sděluje následující:
1. stejně jako dosud, tak i nadále nebude zákon o sociálních službách vylučovat právnické osoby s jakoukoliv právní formou při registraci sociálních služeb,
2. právní forma poskytovatele sociálních služeb také není a nadále nebude rozlišovacím kritériem při poskytování dotací,
3. spolky mohou být zaměstnavateli, tudíž bude i nadále možné, aby spolek naplňoval svůj záměr skrze své zaměstnance, kteří nemusejí být členy spolku.
Autor: Odbor 22"

Pro občanská sdružení bude základním aspektem pro rozhodování, zda jejich fungování odpovídá požadavkům nového občanského zákoníku, to zda jsou samosprávným dobrovolným svazkem členů, jejichž společným zájmem je realizace spolkového účelu. Jednoduchým testem je posouzení otázky, zda v občanském sdružení funguje členská samospráva, kdy členové rozhodují o směřování sdružení. Tyto znaky nenaplní ta sdružení, u nichž jsou všichni nebo převážný počet členů současně zaměstnanci sdružení.


Zpět na aktuality.