e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - OBČANSKÁ SDRUŽENÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - YOUTUBE

05.09.2013

Principy a pravidla, o něž nový občanský zákoník opírá legislativu týkající se spolků, byly hlavním námětem „kulatého stolu" konaného 21. května 2013 pražském sídle Justiční akademie.

Občanská sdružení se obávají nového občanského zákoníku z velké většiny neoprávněně. Nejsou pravdivá tvrzení, že k zachování kontinuity existence se musí transformovat na obecně prospěšnou společnost, že občanská sdružení 31.12.2013 zanikají. Problematice spolků zejména s ohledem na budoucnost občanských sdružení se věnoval kulatý stůl - seminář organizovaný ministerstvem spravedlnosti dne 21. května 2013 pražském sídle Justiční akademie. Problematika spolků byla probrána z teoretických i praktických pohledů.

Základní zprávou pro občanská sdružení z tohoto semináře by mělo být, že většina z nich zůstane spolky bez nutnosti rozhodovat o jakékoliv transformaci. Na OPS nebo po 1.1.2014 na ústavy a sociální družstva se budou transformovat ta, která sama chtějí změnit právní formu nebo ta, která nenaplní znaky spolku zejména nejsou členskou samosprávnou entitou nebo je jejich posláním podnikání.

Pokusila jsem se základní aspekty další existence občanských sdružení vysvětlit na semináři organizovaném ministerstvem spravedlnosti 21.5.2013.

Ve svém příspěvku jsem shrnula znaky činnosti spolků s vazbou na charakteristiky stávajících občanských sdružení.

Zde je odkaz:
▶ Spolky a nový občanský zákoník 8 - JUDr. Lenka Deverová - YouTube

Odkaz na záznam z celého semináře:
Otázky, názory, odpovědi - Nový občanský zákoník a spolky - www.facebook.com


Zpět na aktuality.