e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478PRÁVNÍ SLUŽBY

Cena za služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým a právnickým osobám v těchto oblastech práva:

Občanské právo:

 • právnické osoby a transformační procesy podle nového občanského zákoníku
 • zakládání, přeměny a rušení nadací a nadačních fondů, ústavů, spolků, změny a rušení obecně prospěšných společností,
 • problematika činnosti statutárních a kontrolních orgánů,
 • transformace činností zajišťovaných příspěvkovými organizacemi do jiných právních forem,
 • zpracování a posuzování vnitřních předpisů právnických osob (zejména spolků, ústavů, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností),
 • řešení otázek podnikání a výdělečné činnosti spolků, ústavů, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností,
 • otázky odpovědností za škodu u spolků, ústavů, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností,
 • sepisování a posuzování uzavřených smluv,
 • vypracování vzorových smluv podle konkrétních potřeb klienta.

Občanské právo procesní

 • zastupování před soudy
 • zastupování nadací a nadačních fondů a obecně prospěšných společností v řízení před rejstříkovými soudy.

Vzdělávací služby

 • Odborné zajištění školení k problematice právnických osob dle nového občanského zákoníku, transformační procesy